​Asbestsanering for både private og kommuner

​Mange ældre byggerier indeholder det sundhedsskadelige asbest – særligt i eternitplader og bølgeplader på tagkonstruktioner er der risiko for asbest i tagpladerne, i rørisoleringen eller på lofterne. 

Vi har stor erfaring med asbestsanering, for både private og kommunale kunder. Senest har vi asbestsaneret hele loftskonstruktionen på en lokal folkeskolde.

Speciale i asbestsanering

Det er vigtigt, at asbest altid fjernes af professionelle, da det er sundhedsskadeligt at indånde asbest. Vi har den rette viden, det rette udstyr og dygtige medarbejdere med stor erfaring med asbestsanering.

Vi klarer både store og små opgaver inden for reparation, indkapsling og sanering. Vi anvender altid det korrekte udstyr, og nedtager og bortskaffer altid asbesten på lovlig vis.

Få et uforpligtende tilbud på asbestsanering

Vi løser typisk asbestopgaver omkring Roskilde, Køge og Ringsted, men vi løser naturligvis også opgaver på resten af Sjælland.

Vil du vide mere om mulighederne for at løse et konkret asbestproblem, så kontakt tømrermester Claus Mindegaard på mobil 3125 6831 eller på claus@deph.dk.